Vil du klage?

Ankenævnet på Energiområdet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser. På denne side finder du gode råd om, hvordan du skal agere, hvis du har et problem med dit energiselskab.

Klagevejledning

Hvis du har et problem med dit energiselskab, kan vi muligvis hjælpe dig. Her på siden finder du gode råd til, hvordan du håndterer et problem med dit energiselskab.

Ønsker du at oprette klage?

27. februar 2015

Her kan du se hvordan du klager. Har du prøvet vores klagevejledning? Se først om du opfylder betingelserne for at klage.

Klagebehandling

24. september 2013

Ankenævnet behandler civilretlige klager mellem private forbrugere og energiselskaber. 

Betingelser for at kunne oprette en klage

24. september 2013

Læs her, hvilke betingelser, der gør sig gældende for at kunne klage.

Hvordan forløber sagen?

24. september 2013

Her kan du se en kort gennemgang af sagsbehandlingen hos Ankenævnet på Energiområdet.

Klag Online

Besøg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens online klagefunktion

 

 

Nye afgørelser februar 2017

Find ankenævnets vedtægter her

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal til forbrugere

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0