Skip navigation

Vil du klage?

Inden du klager, er det vigtigt, du gør dig bekendt med, om du opfylder betingelserne for at klage til nævnet. Vi anbefaler derfor, at du læser denne artikel grundigt igennem for at vurdere, om du opfylder klagebetingelserne.

Klage over energiydelse, som er købt hos en energivirksomhed

Ankenævnet på Energiområdet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler civilretlige klager fra forbrugere mod energivirksomheder vedrørende køb og levering af elektricitet, by- og naturgas og fjernvarme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

Det er en betingelse, at du som forbruger står i et direkte kundeforhold med den energivirksomhed, som du klager over.

Det betyder fx, at nævnet ikke kan behandle klager over varmeregnskab i leje-, andels- og ejerlejligheder. Her er du ikke direkte kunde hos et energiselskab. Det afgørende er, om du betaler for varmeforbruget via huslejen eller direkte til fjernvarmeværket.

Har du klaget skriftligt til selskabet?

Din klage kan kun behandles af nævnet, hvis du har klaget skriftligt til energivirksomheden og fået et afslag på det krav, du har fremsat.

Du kan dog godt klage til nævnet, hvis energivirksomheden ikke har besvaret din klage inden for 30 dage.

Civilretligt krav (Økonomisk krav)

Din klage kan kun behandles af nævnet, hvis du har et civilretligt krav mod energivirksomheden – typisk et krav, der kan opgøres til et pengebeløb.

Klager over dårlig service, opførsel, markedsføring, generel ageren på markedet osv. kan ikke behandles af nævnet. Du kan desuden ikke få godtgørelse for porto eller det tidsforbrug, som du måtte have i forbindelse med klagen.

Driver du erhverv fra din forbrugsadresse?

Ankenævnet på Energiområdet er et forbrugerklagenævn, og udgangspunktet er derfor, at nævnet kun behandler klager fra forbrugere.

Hvis energiydelsen hovedsageligt anvendes i forbindelse med udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed eller lignende, vil man typisk ikke være at betragte som en forbruger. Vurderingen er ikke altid let, men et vejledende kriterium kan være, om energiydelsen leveres til og betales via dit firma, fx ved brug af CVR-nummer.

Hvis der er tale om en klage, der vedrører en udlejningsejendom, kan det også have betydning for behandlingen af klagen ved nævnet, da udlejningen ofte har et omfang, der bevirker, at nævnet ikke kan behandle klagen. Dette skyldes, at udlejning – afhængig af omfanget – også anses som erhvervsmæssig virksomhed.

Ankenævnet kan dog i visse tilfælde behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra, hvad en privat forbruger kan klage over.

Er du i tvivl

Er du i tvivl, om du opfylder klagebetingelserne, kan du kontakte nævnets hotline alle hverdage fra 9-12.

 


Klag online

 

> Gå til klageformular

 

 


Spørgsmål og svar

 

> El

> Gas

> Varme

> Generelt

 

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?