Temaer

Ankenævnet på Energiområdet laver løbende temaer om juridiske emner der er interessante for både forbrugere og energiselskaber. Formålet med temaerne er at forebygge fremtidige klager og orientere bredt om ankenævnets praksis på udvalgte områder.

Forældelse

17. april 2015

På denne side følger et tema om forældelse. Du vil her kunne læse ankenævnets praksis på forældelsesområdet.

Sikkerhedsstillelse

15. september 2016

Dette tema sætter fokus på sikkerhedsstillelse som krav for fortsat levering af el. Her kan du læse om ankenævnets retningslinjer ved behandling af denne problemstilling.

Solidarisk Hæftelse

07. august 2015

Dette tema sætter fokus på solidarisk hæftelse, og du kan læse om ankenævnets praksis inden for denne problemstilling.

Telefonsalg

30. november 2016

I sager om telefonsalg skal energiselskabet bevise, at de lovligt har ringet til dig, og at de har indgået en aftale med dig over telefonen.

Tilskud til energibesparelse

09. november 2016

Ønsker du at opnå et tilskud til energibesparelse? Så husk at indgå aftale med et energiselskab før du går i gang med arbejdet der kan føre til energibesparelsen.

Udtrædelsesgodtgørelse

08. december 2015

Dette tema sætter fokus på udtrædelsesgodtgørelse. Emnet er relevant ved opsigelse af kontrakt om levering af fjernvarme. Her kan du læse om ankenævnets praksis i forhold til denne problemstilling.

 

 

Nye afgørelser februar 2017

Find ankenævnets vedtægter her

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal til forbrugere

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0