Skip navigation

Temaer

Ankenævnet på Energiområdet laver løbende temaer om juridiske emner der er interessante for både forbrugere og energiselskaber. Formålet med temaerne er at forebygge fremtidige klager og orientere bredt om ankenævnets praksis på udvalgte områder.

Gå til Forsinket fakturering for elforbrug

20. december 2019

På denne side følger et tema om forsinket fakturering for elforbrug. Du kan her læse om praksis fra Ankenævnet på Energiområdet på dette område.

Gå til Strømsvigt – hvad skal du være opmærksom på?

20. december 2019

Hvis du oplever et strømsvigt, så husk at kontakte netselskabet, før du kontakter en elektriker. Skulle der være en fejl på din elforsyning, som netselskabet er ansvarlig for, er det vigtigt, at du giver netselskabet mulighed for at løse problemet først.

Gå til Forstå din elregning

11. oktober 2019

Det kan være svært at forstå elmarkedet. Hvem de forskellige aktører er, hvem du betaler til, og hvor du som forbruger kan spare penge.

Gå til Forældelse

På denne side følger et tema om forældelse. Du vil her kunne læse ankenævnets praksis på forældelsesområdet.

Gå til Sikkerhedsstillelse

15. september 2016

Dette tema sætter fokus på sikkerhedsstillelse som krav for fortsat levering af el. Her kan du læse om ankenævnets retningslinjer ved behandling af denne problemstilling.

Gå til Solidarisk Hæftelse

07. august 2015

Dette tema sætter fokus på solidarisk hæftelse, og du kan læse om ankenævnets praksis inden for denne problemstilling.

Gå til Telefonsalg

30. november 2016

I sager om telefonsalg skal energiselskabet bevise, at de lovligt har ringet til dig, og at de har indgået en aftale med dig over telefonen.

Gå til Tilskud til energibesparelse

09. november 2016

Ønsker du at opnå et tilskud til energibesparelse? Husk at der kan være forskellige betingelser som skal være opfyldt hos de enkelte selskaber. Den 16. december 2016 indgik energiselskaberne en aftale med energiministeren, som erstattede aftalen af 13. november 2012. Aftalen indeholder blandt andet skærperede krav til dokumentationen og til energiselskabernes egenkontrol. Energiselskaberne kræver, at man har søgt en forhåndsgodkendelse, inden arbejdet går i gang, og nogle kræver, at tilskuddet skal søges via en håndværker, og at håndværkeren skal søge om tilskuddet, inden I indgår en endelig aftale.

Gå til Udtrædelsesgodtgørelse

08. december 2015

Dette tema sætter fokus på udtrædelsesgodtgørelse. Emnet er relevant ved opsigelse af kontrakt om levering af fjernvarme. Her kan du læse om ankenævnets praksis i forhold til denne problemstilling.

elpære

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

afgørelser

Tur til jylland version 2.0