Temaer

Ankenævnet på Energiområdet laver løbende temaer om juridiske emner der er interessante for både forbrugere og energiselskaber. Formålet med temaerne er at forebygge fremtidige klager og orientere bredt om ankenævnets praksis på udvalgte områder.

Forældelse

17. april 2015

På denne side følger et tema om forældelse. Du vil her kunne læse ankenævnets praksis på forældelsesområdet.

Forældelsestema - Eksempel 1

Forældelsestema om følgende situation: "Energiselskabet har skønnet forbrug i flere år i træk"

Forældelsestema - Eksempel 2

Forældelsestema om følgende situation: ”Forbrugeren har foretaget selvaflæsninger”

Forældelsestema - Eksempel 3

Forældelsestema om følgende situation: ”10-årig forældelse”

Sikkerhedsstillelse

15. september 2016

Dette tema sætter fokus på sikkerhedsstillelse som krav for fortsat levering af el. Her kan du læse om ankenævnets retningslinjer ved behandling af denne problemstilling.

Eksempel på sikkerhedsstillelse

Tema om sikkerhedsstillelse vedrørende følgende situation: ”For sen betaling af regninger og rykkere”

Solidarisk Hæftelse

07. august 2015

Dette tema sætter fokus på solidarisk hæftelse, og du kan læse om ankenævnets praksis inden for denne problemstilling.

Ægtefællehæftelse

Tema om solidarisk hæftelse vedrørende følgende situation: ”Ægtefællehæftelse”

Solidarisk hæftelse med tilbagevirkende kraft

Tema om solidarisk hæftelse vedrørende følgende situation: ”Solidarisk hæftelse med tilbagevirkende kraft”.

Fraflytning

Tema om solidarisk hæftelse vedrørende følgende situation: ”Fraflytning”

Telefonsalg

30. november 2016

I sager om telefonsalg skal energiselskabet bevise, at de lovligt har ringet til dig, og at de har indgået en aftale med dig over telefonen.

Tilskud til energibesparelse

09. november 2016

Ønsker du at opnå et tilskud til energibesparelse? Så husk at indgå aftale med et energiselskab før du går i gang med arbejdet der kan føre til energibesparelsen.

Afslag på energisparetilskud

Husk at indgå aftale med energiselskabet før du begynder arbejdet, som vil føre til en energibesparelse.

Billigere tilslutningspris

Energiselskaber kan godt give tilskuddet som en rabat i tilslutningsprisen, hvis det er nævnt i selve tilslutningsaftalen

Udtrædelsesgodtgørelse

08. december 2015

Dette tema sætter fokus på udtrædelsesgodtgørelse. Emnet er relevant ved opsigelse af kontrakt om levering af fjernvarme. Her kan du læse om ankenævnets praksis i forhold til denne problemstilling.

 

 

Nye afgørelser februar 2017

Find ankenævnets vedtægter her

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal til forbrugere

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0