Skip navigation

Temaer

Ankenævnet på Energiområdet skriver løbende artikler om juridiske temaer, der er interessante for både forbrugere og energiselskaber. Formålet med artiklerne er at forebygge fremtidige klager og orientere bredt om ankenævnets praksis på udvalgte områder.

 

Tema-oversigt

Gå til Rykkergebyr – hvad er reglerne?

På denne side finder du en artikel om rykkergebyrer og reglerne herfor.

Gå til Elforbrug skønnet over en årrække (lineær fordeling)

På denne side finder du et tema om det, der bliver kaldt lineær fordeling.

Gå til Forstå din elregning

Det kan være svært at forstå elmarkedet. Hvem de forskellige aktører er, hvem du betaler til, og hvor du som forbruger kan spare penge.

Gå til Telefonsalg

I sager om telefonsalg skal energiselskabet bevise, at de lovligt har ringet til dig, og at de har indgået en aftale med dig over telefonen.

Gå til Strømsvigt – hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du oplever et strømsvigt, så husk at kontakte netselskabet, før du kontakter en elektriker. Så giver du netselskabet en chance for at løse problemet.

Gå til Forsinket fakturering for elforbrug

På denne side følger et tema om forsinket fakturering for elforbrug. Du kan her læse om praksis fra Ankenævnet på Energiområdet på dette område.

Gå til Forældelse

På denne side følger et tema om forældelse. Du vil her kunne læse ankenævnets praksis på forældelsesområdet.

Gå til Udtrædelse af fjernvarmeværk

Dette tema sætter fokus på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du opsiger din aftale med dit fjernvarmeværk.

Gå til Solcelleanlæg

Læs mere om nævnets praksis i sager, der handler produktion fra eget solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet af et elselskab.

Gå til Sikkerhedsstillelse

Læs mere om sikkerhedsstillelse som krav for fortsat levering af el og ankenævnets retningslinjer ved behandling af denne problemstilling.


Spørgsmål og svar

 

> El

> Gas

> Varme

> Generelt