Temaer

Forsinket eller manglende slutafregning

Nævnet modtager jævnligt klager fra forbrugere vedrørende slutafregninger. I klagesagerne oplever forbrugerne for eksempel at modtage en slutafregning fra deres tidligere elselskab længe efter, at de er stoppet med at modtage el fra selskabet. Eller også oplever forbrugerne, at de slet ikke modtager en slutafregning fra deres elselskab. Her kan du læse mere om, hvad der gælder i forbindelse med forsinket og manglende slutafregning for elforbrug.

Hvad er en slutafregning?

En slutafregning – også kaldet slutopgørelse – er den endelige afregning af en elforbrugers kundeforhold hos et elselskab. Med andre ord er det den sidste regning, som man kan forvente at få fra sit elselskab.

Elselskabet skal slutafregne forbrugeren senest seks uger efter, at forbrugeren har skiftet elselskab eller er fraflyttet adressen. Det fremgår af § 7, stk. 5 i elleveringsbekendtgørelsen.