Skip navigation

Om Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet på Energiområdet er oprettet af Dansk Energi, Ørsted, HMN GasNet p/S, Dansk Energi Gas, Dansk Fjernvarme og Forbrugerrådet Tænk.

Ankenævnet behandler civilretlige klager fra forbrugere mod energivirksomheder, som er etableret i Danmark, vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af elektricitet, by- og naturgas og fjernvarme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

Nævnsmedlemmer

Ankenævnet på Energiområdet består af en formand, som er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

I praksis består nævnets således af 5 medlemmer til et møde - 1 formand, 2 repræsentanter for forbrugerinteresser og 2 repræsentanter for erhvervsinteresser.

Forbrugerrepræsentanterne og energierhvervets repræsentanter udpeges henholdsvis af Forbrugerrådet Tænk, Dansk Energi, Ørsted Salg & Service A/S, Evida A/S og Dansk Fjernvarme.

Der udpeges tilsvarende suppleanter for nævnsmedlemmerne. Nævnet vælger selv sin formand, der skal være dommer. 

Formand

 • Poul Gorm Nielsen - dommer

Repræsentanter for forbrugerinteresser - udpeget af Forbrugerrådet Tænk

 • Christian Jarby - seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling
 • Martin Salamon - chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk
  Suppleanter:
 • Regitze Buchwaldt - ankenævnskoordinator i Forbrugerrådet Tænk
 • Ole Jess Olsen - professor emeritus

Repræsentanter for erhvervsinteresser i el-sager - udpeget af Dansk Energi

 • Ida Kromann Eriksen - Legal Advisor i Radius
 • Tobias Juul Duelund - seniorjurist i Norlys
  Suppleant:
 • Kristoffer Mitens - chefkonsulent i Dansk Energi 

Repræsentanter for erhvervsinteresser i naturgas-sager - udpeget af Dansk Energi, Ørsted Salg & Service A/S og Evida A/S

 • Ane Rask - elhandelschef i Energi Fyn
 • Jacob Nørregaard - advokat i Ørsted
 • Maria Katja Jensen - afdelingsleder i Evida
  Suppleant:
 • Kristoffer Mitens - chefkonsulent i Dansk Energi

Repræsentanter for erhvervsinteresser i fjernvarme-sager - udpeget af Dansk Fjernvarme

 • Morten Skov - chefingeniør i HOFOR
 • Carl Hellmers - direktør i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.
  Suppleant:
 • Astrid Birnbaum - direktør i Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

Ankenævnet på energiområdets sekretariat