Temaer

Forældelse

På denne side følger et tema om forældelse. Du vil her kunne læse ankenævnets praksis på forældelsesområdet.

Ankenævnet på Energiområdet behandler mange forskellige sagstyper inden for energiområdet. Nogle af disse sager indeholder også spørgsmålet om, hvorvidt et krav kan være helt eller delvist forældet.

Sekretariatet har gennem tiderne behandlet adskillige sager på forældelsesområdet. Med dette tema vil vi informere om den praksis, der efterhånden er blevet fastlagt af ankenævnet. Energiselskaber og forbrugere kan på denne måde blive klogere på, hvordan ankenævnet anvender forældelseslovgivningen. Sagerne har i nogle tilfælde givet anledning til længere diskussioner i nævnet, som har ført til, at nævnet i dag har en fast praksis på området.


Hvad er forældelse?

  • Begrebet forældelse handler om gyldigheden af et givent krav. Hvis der er gået lang tid fra kravet kunne inddrives, til det tidspunkt hvor kreditor faktisk har forsøgt at inddrive kravet (ved at foretage retslige skridt), kan der være tale om forældelse. 
  • Tidligere har den generelle forældelsesfrist været fem år. I dag er den imidlertid kun tre år efter forældelsesloven. Det vil sige, at et krav som udgangspunkt bliver forældet efter 3 år fra forfaldsdatoen, hvis ikke kreditoren har foretaget bestemte handlinger, hvilket typisk er at indlede retssag.

timeline


Hvilken retsvirkning har forældelse? 

  • Hvis et givent krav er forældet, kan kreditor ikke længere kræve betaling af skyldneren, da kravet har mistet sin gyldighed. Skyldneren fritages derfor for at betale, selvom han i realiteten skylder kravet.


Hvorfor er det relevant?

  • Om et krav er forældet eller ej, kan have betydning for, hvor meget en skyldner skal betale sin kreditor.
  • Hvis et energiselskab for eksempel har et tilgodehavende hos en forbruger, er det vigtigt, at energiselskabet handler, for ikke at miste retten til at inddrive dette tilgodehavende. Hvis ikke bestemte handlinger bliver foretaget, vil kravet blive forældet med tiden. Hvilke handlinger der skal foretages, kan du læse mere om i eksempel 1 nedenfor.

Her følger tre typiske eksempler på forældelse. Du kan læse mere om ankenævnets svar på de forskellige eksempler her:

Eksempel 1: Energiselskabet har skønnet forbrug i flere år i træk

Eksempel 2: Forbrugeren har foretaget selvaflæsninger

Eksempel 3: 10-årig forældelse