Afgørelser

I denne sektion finder du afgørelser fra ankenævnet, som er af principiel karakter eller har almindelig interesse.

Elforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet.

Gasforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet.

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet.

 

 

Paragrafer

 

 

Nye afgørelser februar 2017

Find ankenævnets vedtægter her

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal til forbrugere

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0