Temaer

Forsyningsproblemer – det skal du gøre

Nævnet modtager jævnligt klager fra forbrugere, der har oplevet et problem med deres energiforsyning, hvorefter de selv har kontaktet en elektriker eller VVS-installatør. Her kan du blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis du oplever problemer med din energiforsyning.

Hvis du som forbruger oplever et problem med din el-, gas- eller varmeforsyning – for eksempel strømsvigt – skal du først kontakte dit energiselskab, inden du kontakter en elektriker eller VVS-installatør.

Er der en fejl på din energiforsyning, som energiselskabet er ansvarlig for, har energiselskabet nemlig ret til selv at forsøge at løse problemet. Det er derfor vigtigt, at du kontakter energiselskabet, så det kan vurdere, om det er ansvarlig for fejlen og i givet fald selv kan udbedre fejlen. Udbedring skal ske uden udgift for dig, hvis energiselskabet er ansvarlig for fejlen.

Hvis du tilkalder en elektriker eller VVS-installatør, uden først at kontakte dit energiselskab, har du efter nævnets praksis ikke ret til at få dækket regningen af dit energiselskab, selv om energiselskabet er ansvarlig for fejlen.

  • I en sag oplevede forbrugeren strømsvigt, og forbrugeren kontaktede en elektriker. Da forbrugeren hverken kontaktede sin elleverandør eller netselskab, inden han kontaktede en elektriker, havde forbrugeren ikke ret til at få dækket udgifterne til elektrikerregningen af netselskabet. Læs nævnets afgørelse i sagen 18/20140.
  • I en sag oplevede forbrugeren, at han manglede gulvvarme, og forbrugeren kontaktede en VVS-installatør. Da forbrugeren kontaktede en VVS-installatør, inden han kontaktede sit fjernvarmeværk, havde forbrugeren ikke ret til få dækket udgifterne til VVS-regningen af fjernvarmeværket. Læs nævnets afgørelse i sagen 21/12843.

Hvis dit energiselskab vurderer, at fejlen ikke er energiselskabets ansvar, kan du herefter kontakte en elektriker eller VVS-installatør med henblik på at fejlsøge og eventuelt udbedre fejlen. Viser det sig herefter, at fejlen alligevel er energiselskabets ansvar, kan du klage til dit energiselskab. I den forbindelse er det en god idé at tage billeder af fejlen og bede elektrikeren eller VVS-installatøren om en skriftlig udtalelse om fejlen, som du kan sende til dit energiselskab sammen med klagen.