Artikel

Elforsyning 2 - Elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser

Bekendtgørelsen indeholder regler om elhandelsvirksomhederne opgaver og forpligtigelser overfor forbrugeren.