Skip navigation

Lus på elmåler - Hvem skal betale?

Afgørelse

28. april 2021

Sagen drejede sig om, at forbrugerens netselskab havde fundet lus på forbrugerens elmåler. En lus er en slags klemme, som sættes på elmålerens faser, hvorved der aftages strøm uden om elmåleren. Da forbrugeren havde aftaget strøm uden om elmåleren, opkrævede netselskabet forbrugeren 158.658,50 kr., som var et beregnet forbrug for perioden 26. juli 2010 til 16. juli 2018. Spørgsmålet var herefter, om forbrugeren kunne få ret i, at hun ikke skulle betale de 158.658,50 kr.

Afgørelse

Nævnet gav ikke forbrugeren ret i, at hun kunne slippe for at betale det af netselskabet opkrævede beløb på 158.658,50 kr. for perioden 26. juli 2010 til 16. juli 2018.

Ved vurderingen lagde nævnet vægt på følgende:

  • Nævnet fandt det dokumenteret, at der havde været lus på forbrugerens elmåler i perioden.
  • Forbrugeren var ejer af forbrugsadressen.
  • Forbrugeren havde beboet forbrugsadressen og dermed aftaget strøm i hele perioden.

Sagsresumé

Forbrugeren blev tilmeldt på adressen den 20. august 2009.

Den 17. juli 2018 besøgte en servicetekniker fra netselskabet adressen og konstaterede, at der var lagt lus parallelt over alle tre faser på forbrugerens elinstallation. Det betød, at der var forbrugt strøm, uden at der var sket opkrævning for forbruget. Serviceteknikeren udskiftede den gamle elmåler med en ny elmåler og plomberede installationen.

Den 1. februar 2019 blev der foretaget en målerundersøgelse af forbrugerens gamle elmåler på et uvildigt og akkrediteret målerlaboratorium. Undersøgelsen viste ingen tegn på fejl ved elmåleren.

Ved brev af 28. januar 2020 til forbrugeren oplyste netselskabet, at det i forbindelse med serviceteknikerens besøg på adressen den 17. juli 2018 blev konstateret, at der var lagt lus parallelt over alle tre faser på forbrugerens elinstallationen, og at der derfor var aftaget strøm uden om elmåleren. Selskabet oplyste endvidere, at det havde beregnet forbruget for perioden 26. juli 2010 til 16. juli 2018 til 90.272 kWh svarende til et døgnforbrug på 31 kWh. Selskabet opkrævede herefter forbrugeren for et forbrug på 75.210 kWh svarende til 158.658,50 kr.

I perioden 26. februar til 16. marts 2020 blev der foretaget kontrolmåling af forbrugerens nye elmåler. Kontrolmålingen viste ikke tegn på fejl ved elmåleren

Den 7. juli 2020 klagede forbrugeren til nævnet.

 

Læs hele afgørelsen 20/08330.