Skip navigation

Manglende overholdelse af forbrugeraftaleloven ved telefonisk elsalg

Afgørelse

26. februar 2015

Regningsklage ▪ Telefonisk salg af elleverance ▪ Uenighed om aftaleindgåelse ▪ Misligholdelse af aftale ▪ Ophør af aftale på grund af aftalebrud

Afgørelse

Energiselskabet Modstrøm Danmark ⅍ skal anerkende, at elaftalen indgået med forbrugeren HD er en ugyldig aftale. 

Energiselskabet skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 3.133,01 kr. med tillæg af renter svarende til 8 % over Nationalbankens udlånsrente fra den 10. august 2014 til betaling sker.

Modstrøm Danmark ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon­kur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Sagen vedrører aftale om levering af el på adressen … i Vojens.

Den 28. marts 2014 kontaktede energiselskabet forbrugerens søn, da han havde givet tilladelse hertil gennem deltagelse i en konkurrence. Sønnen oplyste her, at det var forbrugeren (hans mor), der stod for elregningen, hvorfor hun overtog samtalen.

Ifølge energiselskabet:

-          Indgik forbrugeren under opkaldet en aftale om fremtidig levering af el fra energiselskabet.

-          Samme dag den 28. marts 2014 kl. 12.33 sendte energiselskabet bekræftelse på aftalen, både på mail og sms til forbrugeren.

-          Forbrugeren bekræftede kl 13.34 samme dag aftalen via et link tilsendt pr. sms.

Den 23. april 2014 sendte energiselskabet faktura via e-mail og den 12. maj 2014 betalingspåmindelse, igen på mail.

Forbrugeren afviste den 12. maj 2014 i en mail til energiselskabet, at have bekræftet aftalen og idet hele taget at have indgået en aftale og gjorde derved indsigelse mod kravet.

Den 14. maj 2014 afviste energiselskabet forbrugerens indsigelse, hvortil forbrugeren oplyste, at hun ville klage til nævnet.

Den 20. maj 2014 indsendte forbrugeren klageskemaet til sekretariatet.

Den 23. maj 2014 orienterede energiselskabet forbrugeren om, at betalingsdatoen ville blive sat i bero indtil afgørelse fra nævnet.

Den 1. juni 2014 begyndte energiselskabet at levere el til forbrugeren.

Den 9. juli 2014 indbetalte forbrugeren klagegebyret.

I september 2014 valgte energiselskabet imidlertid at lade aftalen ophøre pr. 31. oktober 2014 på grund af manglende betaling og opkrævede et aftalebrudsgebyr på grund af misligholdt kontrakt.

Læs mere her (pdf)

Dato for afgørelse:: 26. februar 2015

Sagsnummer:: 14/05944

Sidst opdateret: 26. februar 2015