Skip navigation

Billigere tilslutningspris

Energiselskaber kan godt give tilskuddet som en rabat i tilslutningsprisen, hvis det er nævnt i selve tilslutningsaftalen

Beskrivelse af situationen

Dette eksempel drejer sig om tilfælde, hvor en forbruger vælger at skifte opvarmningsform, fx fra naturgas til fjernvarme. Nogle energiselskaber har en tilskudsordning, som indebærer at forbrugeren opnår en rabat på tilslutningsprisen, i forbindelse med skiftet af varmeforsyning. Betingelsen for at opnå tilskuddet er, at retten til tilskuddet til energibesparelsen skal overdrages til selskabet.

I den konkrete sag havde forbrugeren tidligere haft naturgas, men var nu skiftet til fjernvarme. Efterfølgende anmodede forbrugeren om at få udbetalt energisparetilskuddet, som han havde forstået var en del af energiselskabets tilskudsordning. Selskabet afviste forbrugerens anmodning, da tilskuddet allerede var indregnet i tilslutningsprisen i form af en rabat, og skrevet ind i hans tilslutningsaftale.

Det lagde nævnet vægt på

Energiselskabet havde etableret en tilskudsordning, hvor der ydes rabat, hvis du skifter fra naturgas til fjernvarme. I denne ordning var indregnet en rabat, som svarede til beløbet på tilskuddet. Forbrugeren blev derfor ikke stillet dårligere, idet tilskuddet var indregnet.

I tilslutningsaftalen med energiselskabet stod; ”I henhold til bestemmelserne i Klima- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 677 af 23. juni 2010 overdrager jeg tilskrivningsretten til selskab xx for de ved konverteringen opnåede energibesparelser”.

Nævnet bemærkede, at energiselskabet fremover eventuelt kunne nævne en konkret besparelse, som allerede var indregnet i tilslutningsprisen, da formuleringen i tilslutningsaftalen ikke tydeligt informerede forbrugeren om den opnåede rabat. 

Denne afgørelse illustrerer eksemplet:

Billigere tilslutningspris - pdf

vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Tur til jylland version 2.0