Nyheder

Ny temaartikel om elselskabers ændring i kontrakt eller pris

Nævnet har netop udgivet en ny temaartikel om elselskabers ændring i kontrakt eller pris, herunder elselskabers varsling af prisændringer.

Nævnet modtager et stigende antal henvendelser fra forbrugere, der oplever, at deres elselskab foretager ændringer i kontraktbetingelserne, herunder prisændringer, til ugunst for forbrugeren. Her kan du blive klogere på, om elselskabet må ændre i din kontrakt eller pris, og hvad du som forbruger kan gøre.

Læs temaartiklen om elselskabers ændring i kontrakt eller pris.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.