Skip navigation

Ankenævnet på Energiområdet overgår den 25. august 2020 til en ny online-klage it-løsning, og online-klage-platformen Min sag lukker samme dag

27. maj 2020

Energivirksomheder med verserende sager ved nævnet kan her læse, hvordan de skal forholde sig, inden online-klage-platformen Min sag lukker.

Fra den 25. august 2020 lukker online-klage-platformen Min sag, og herefter overgår al kommunikation fra nævnet i verserende sager til at foregå via e-Boks.

Derfor er det vigtigt, at I, energivirksomhederne, gør jer bekendt med, hvordan I skal forholde jer, og hvad I skal forberede jer på, inden online-klage-platformen Min sag lukker, og inden kommunikationen overgår til at foregå via e-Boks.

Klagevejledning til forbrugere

Da online-klage-platformen Min sag lukker den 25. august 2020, skal I være opmærksomme på, om I på jeres hjemmeside eller andre steder henviser eller linker til online-klage-platformen Min sag. Fra den 25. august 2020 skal forbrugere, der vil klage til Ankenævnet på Energiområdet, i stedet henvises til nævnets nye online-klage it-løsning på nævnets hjemmeside.

 Træk sagens dokumenter ud af Min sag

Den 25. august 2020 lukker online-klage-platformen Min sag. Det er efter denne dato ikke længere muligt at tilgå Min sag, og det er derfor heller ikke muligt at tilføje/læse dokumenter eller kommunikere via Min sag.

Det er vigtigt, at I – inden online-klage-platformen Min sag lukker - sørger for at trække dokumenterne fra jeres sager ud af Min sag, da det ikke er muligt at tilgå dokumenterne via Min sag, når platformen først er lukket.

Det er op til jer selv, hvordan I organiserer og opbevarer dokumenterne i sagerne fremadrettet.

Vi anbefaler dog, at I opretter en digital mappe indeholdende dokumenterne fra den enkelte sag.

Afsluttede sager

Hvis I ønsker at have adgang til dokumenterne fra afsluttede sager, anbefaler vi ligeledes, at I også trækker disse sager ud af online-klage-platformen Min sag inden den 25. august 2020, da det herefter ikke længere er muligt at få adgang til dem igen.

Kommunikation via e-Boks

Fra den 25. august 2020 vil nævnets sekretariat kommunikere med jer og forbrugerne via e-Boks.

Hvis den eller de ansvarlige for sagernes behandling hos jer ikke har adgang til energivirksomhedens e-Boks, er det vigtigt, at vedkommende enten

  • får adgang til virksomhedens e-Boks, eller
  • på anden måde løbende holder sig orienteret om beskederne, som energivirksomheden modtager i e-Boks fra nævnet.

For oprettelse af adgang til e-Boks skal I kontakte jeres NemID-administrator med ønske om at få medarbejdersignatur.

Det er op til jer, hvordan I organiserer og opbevarer dokumenterne i sagerne. Da det er muligt at oprette mapper i e-Boks, kan I fx oprette en mappe i e-Boks til dokumenterne fra den enkelte sag, således at dokumenterne er samlet ét sted.

e-Boks supporterer både borgere og virksomheder. Hvis I har brug for hjælp i forhold til e-boks, kan I læse nærmere via dette link.

Det skal I gøre – opsummering

  • Sikre, at I efter den 25. august 2020 ikke henviser forbrugere til at klage via online-klage-platformen Min sag.
  • Trække dokumenterne fra jeres verserende sager – og eventuelt afsluttede sager – ud af Min sag inden den 25. august 2020 og gemme dem.
  • Sikre, at I løbende holder jer orienteret om beskeder fra nævnet i e-Boks.

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til lukningen af Min sag, er I velkomne til at kontakte os på telefonnummer 41 71 53 01 alle hverdage fra kl. 9 til 12.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.