Skip navigation

Ankenævnet på Energiområdet: Virksomhederne efterlever nævnets afgørelser

10. juni 2021

De nyeste tal fra nævnet viser, at virksomhederne fortsat tager afgørelserne alvorligt. I de første fem måneder af 2021 er nævnets afgørelser blevet efterlevet 100 procent.

Nævnet har afsluttet 95 sager i de første fem måneder af 2021. Af dem går 14 imod virksomhederne, og alle 14 virksomheder har efterlevet nævnets afgørelse.

”Siden nævnets oprettelse i 2004 har virksomhederne i høj grad efterlevet nævnets afgørelser. Dette ser vi som udtryk for, at virksomhederne anser nævnets afgørelser som rigtige. I de første fem måneder af 2021 har virksomhederne efterlevet alle nævnets afgørelser, hvor den går virksomheden imod”, siger teamleder i Ankenævnet på Energiområdet, Lotte Vibild Schønau.”

Oprettede og afsluttede sager

Tabel 1

El

Gas

Varme

Sum

Oprettet

Afsluttet

Oprettet

Afsluttet

Oprettet

Afsluttet

Oprettet

Afsluttet

71

76

6

6

5

13

82

95

86,6 %

80%

7,3%

6,3%

6%

13,6%

100%

100%

 

Afslutningsmåde

I tabel 2 er vist, hvorledes de 95 afsluttede sager pr. 31. maj 2021 er blevet afsluttet. Tabellen viser afslutningsmåden for de tre energityper, som nævnet behandler – el, (natur)gas og (fjern)varme - og totalen. Tabellen viser endvidere, om sagerne er afsluttet af nævnet eller af sekretariatet.

Tabel 2

 

El

Gas

Varme

I alt

%

Nævnsafgørelser

33

5

8

46

48,4

Formandsafgørelser

3

0

0

3

3,2

Forlig

7

0

0

7

7,4

Afvist kompetence

2

0

3

5

5,3

Formandsafvisninger – uegnet

0

0

0

0

0

Henvisninger

0

0

0

0

0

Passivitet

12

0

1

13

13,7

Tilbagekaldt

19

1

1

21

22

Sum

76

6

13

95

100

 

Efterlevelse

Tabel 3

 

El

Gas

Varme

I alt

%

Efterlevet

11

1

2

14

100

Ikke efterlevet

0

0

0

0

0

Sum

11

1

2

14

100

 

Tabel 3 viser antallet af sager, hvor energivirksomheden pr. 31. maj 2021 har efterlevet henholdsvis ikke efterlevet nævnets afgørelse, hvor nævnet har givet forbrugeren helt eller delvist medhold i klagen.

I alle 14 sager, hvor nævnet har givet forbrugeren helt eller delvist medhold i klagen, har energiselskabet efterlevet nævnets afgørelse.

Efterlevelsesprocenten pr. 31. maj 2021 sammenlignet med erfaringerne fra årene fra nævnets etablering og start i 2004 viser, at energivirksomhederne i høj grad bakker op om nævnets virksomhed og efterlever nævnets afgørelser.

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.