Skip navigation

Nye afgørelser september 2016

12. oktober 2016

De mest interessante sager fra de sidste to møder i Ankenævnet på Energiområdet var fra gas- og varmeområdet.

Den første sag drejede sig om afslag på energisparetilskud på 3.000 kr. i forbindelse med et mere energibesparende gasfyr. 

Tilskudsmuligheden bygges på en politisk aftale mellem energiministeren og branchens forsyningsselskaber. Aftalen indebærer, at selskaberne skal yde en indsats for at spare energi hos forbrugeren.

Det følger af aftalen, at selskaberne selv kan bestemme, hvordan denne indsats skal ydes. Hvis der vælges at yde tilskud til at fremme energibesparelser, kan selskabet bestemme, hvilke krav der skal opfyldes for at opnå tilskuddet. Dog er det en generel betingelse, at forbrugeren indgår en aftale med selskabet om tilskuddet, inden arbejdet påbegyndes.

I dette tilfælde udskiftede forbrugeren sit gasfyr, før han søgte tilskuddet hos selskabet. Selskabet afslog derfor forbrugerens anmodning om at få tildelt energisparetilskuddet. 

Nævnet vurderede, at reglerne for at opnå energisparetilskuddet er klare og forudsætter, at parterne har indgået en aftale om tilskuddet, før forbrugeren igangsætter arbejdet med udskiftning af gasfyret. Da forbrugeren ikke havde overholdt denne betingelse, kunne forbrugeren ikke få tildelt tilskuddet.

Forbrugeren fik således ikke medhold. 

Læs hele afgørelsen her.

Den anden sag handlede om en defekt i forbrugerens egen varmeinstallation, der medførte en stor efterregning for forbrug af varme.

Forbrugeren modtog en årsopgørelse for sit varmeforbrug, der var en del højere end sædvanligt.

Et VVS-firma gennemgik forbrugerens varmeinstallation og konstaterede en defekt på installationen. Defekten havde medført, at en stor mængde vand var strømmet igennem installationen, uden at blive tilstrækkeligt afkølet. Forbrugeren fik således ikke den sædvanlige effekt (varme) ud af vandet, der løb gennem hans installation.

Det store årsforbrug var således forårsaget af, at forbrugerens varmeinstallation ikke havde afkølet vandet tilstrækkeligt og der derfor var løbet mere vand end normalt gennem anlægget. Værket havde sendt flere breve til forbrugeren om, at han muligvis ikke havde tilstrækkelig afkøling i sin varmeinstallation. Forbrugeren reagerede dog ikke på disse breve.

Nævnet lagde vægt på, at værket havde sendt flere breve til forbrugeren med oplysning om, at vandet, som blev sendt retur til værket, ikke var afkølet nok. Værket opfordrede forbrugeren til at få varmeinstallationen undersøgt.

Da forbrugeren ikke reagerede på værkets breve, bragte han sig selv i en situation, hvor han ikke kunne kræve tilbagebetaling af en andel af det ekstraordinære årsforbrug af værket. Dette følger af værkets leveringsbestemmelser.

Det forbrug og den pris som forbrugeren blev afregnet efter, fandt nævnet ikke var urimelig høj. 

Forbrugeren fik derfor ikke medhold. 

Læs hele afgørelsen her.

Sidst opdateret: 12. oktober 2016
vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Tur til jylland version 2.0