Skip navigation

Afgørelse fra mødet i juni 2019

19. juli 2019

Ankenævnet på energiområdet har på mødet i juni 2019 behandlet en sag om berettigelse til at opkræve fast afgift for to lagerhaller.

Afgørelsen

Sagen drejer sig om, hvorvidt energiselskabet var berettiget til at opkræve fast afgift for to lagerhaller beliggende på forbrugerens ejendom.

Den 3. marts 2015 gav Aalborg Kommune forbrugeren byggetilladelse til opsætning af et halmfyr på ejendommen. Dette erfarede selskabet, og den 13. juli 2015 sendte selskabet et brev forbrugeren, hvoraf det fremgik, at forbrugeren ville blive opkrævet fast afgift, idet der var tilslutningspligt på ejendommen. I brevet blev forbrugeren anmodet om at rette henvendelse til selskabet. Forbrugeren rettede forgæves henvendelse til selskabet kort efter.

I februar 2018 tilsluttede forbrugeren halmfyret på ejendommen.

Nævnet vurderer, at forholdet er omfattet af projektbekendtgørelsen, jf. varmeforsyningsloven. Nævnet bemærker, at kommunen er påtaleberettiget i forhold til anlæg, som er opført i henhold til projektbekendtgørelsen. Da kommunen er påtaleberettiget, har nævnet ikke kompetence til at behandle sagen.

Læs afgørelsen her.

Sidst opdateret: 19. juli 2019

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.