Skip navigation

Nyheder

Her kan du læse de seneste nyheder fra Ankenævnet på Energiområdet.

Gå til Afgørelse fra mødet i november 2019

05. december 2019

Nævnet har på et møde i november 2019 behandlet en klage om, hvorvidt en motivationstarif var misvisende for selskabets forbrugere

Gå til Tema i samarbejde med forbrug.dk - Forstå din elregning

11. oktober 2019

Nævnet har i oktober 2019 udgivet et tema i samarbejde med forbrug.dk. Temaet handler om forståelse af elregningen, hvem de forskellige aktører er, hvem man som forbruger betaler til, og hvor man som forbruger kan spare penge.

Gå til Afgørelse fra mødet i juni 2019

19. juli 2019

Ankenævnet på energiområdet har på mødet i juni 2019 behandlet en sag om berettigelse til at opkræve fast afgift for to lagerhaller.

Gå til Afgørelse fra mødet i april 2019

28. maj 2019

Ankenævnet på Energiområdet har på mødet i april 2019 behandlet en sag om tilkaldelse af ekstern elektriker ved strømsvigt.

Gå til Afgørelse fra mødet i marts 2019

09. april 2019

Ankenævnet på Energiområdet har på mødet i marts 2019 behandlet en sag om gebyrer for fremsendelse af regninger mv. med brevpost.

Gå til Årsrapport 2018

13. marts 2019

Ankenævnets årsberetning for 2018 er nu udgivet.

Gå til Årets sidste afgørelser

20. december 2018

Ankenævnet på Energiområdet har behandlet de sidste sager for 2018. Nævnet har blandt andet behandlet en sag om aflæsning af måler ved indflytning, udbetaling af tilgodehavende til en andens konto, korrigeret flytteopgørelse samt fejlagtig udbetaling.

Gå til Tre temaer på forbrug.dk

06. december 2018

Nævnet har i efteråret 2018 udgivet tre temaer i samarbejde med forbrug.dk. Det første tema handlede om flytning af elaftaler. Det andet tema handlede om udskiftning af fjernaflæste målere, og det tredje tema handlede om selskabernes opkrævning af sikkerhedsstillelse.

Gå til Nævnets nyeste afgørelser

31. juli 2018

Ankenævnet på Energiområdet har i 2018 behandlet en række sager. Nævnet har blandt andet behandlet en sag omkring antal af rykkergebyrer, tilslutningsbidrag ved etablering af stikledning ved nybyggeri, indgåelse af en erhvervsaftale om levering af el og udgifter til service på et fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen.

Gå til To nye temaer på forbrug.dk

31. juli 2018

Nævnet har i foråret 2018 udgivet to temaer i samarbejde med forbrug.dk. Det ene tema handlede om energisparetilskud, og det andet tema handlede om hjemmevirksomheder, der bindes til langvarige el-aftaler via telefon salg.

vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

afgørelser

Tur til jylland version 2.0