Skip navigation

Elmåler - Krav til fjernaflæste elmålere

Artikel - Sidst opdateret: 13. marts 2019

Bekendtgørelsen indeholder funktionskrav til fjernaflæste elmålere. Derudover er der regler for måling af elektricitet hos slutbrugere (forbrugerne).

Bekendtgørelsen indfører minimumskrav til funktioner i fjernaflæste elmålere, som netvirksomhederne opsætter frivilligt.

Hent bekendtgørelsen hos Retsinformation

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?


Spørgsmål og svar

 

> El

> Gas

> Varme

> Generelt