Skip navigation

Nedrevet ejendom med henblik på nybyggeri

Afgørelse

22. december 2011

Leveringsforhold ▪ Forudsætninger ▪ Nedrevet ejendom med henblik på nybyggeri ▪ Betaling af fast afgift i perioden uden beboelsesejendom på matriklen.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Ankenævnet giver forbrugeren delvist medhold i det fremsatte krav overfor selskabet, Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a., om fritagelse for betaling af fast afgift.

Forbrugeren fritages for i perioden fra 13.08.2008 og frem til 13.02.2010 at betale fast afgift. I det omfang forbrugeren har betalt beløbet, skal selskabet tilbagebetale beløbet inden 30 dage. Ved tilbagebetaling efter denne dato forrentes beløbet efter rentelovens bestemmelser.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen angår betaling af fast afgift for fjernvarmetilslutning i en periode, hvor der ikke kan aftages varme, da beboelsesbygningen på installationsadressen ... er nedrevet med henblik på et nybyggeri. 

Efter problemer med skader på ejendommen fik klager den 13. august 2008 nedrevet sit hus, da hun ønskede at bygge et nyt. Dette har dog ikke kunnet lade sig gøre grundet den finansielle krise. Klager fik i forbindelse med nedrivningen af indklagedes installatør afmonteret sin måler og isoleret varmerør mod kulde.

 

6. januar 2009 spurgte klager første gang per e-mail, om det kunne være rigtigt, at hun skulle fortsætte med at betale fast afgift, når huset var revet ned. Efter flere henvendelser skrev klager til indklagede den 15. marts 2010 og klagede over, at indklagede fortsat opkrævede den faste afgift.

 

22. marts 2010 svarede indklagede, at man ikke kunne give klager særlige vilkår, men måtte følge reglerne, der gjaldt for værkets medlemmer. Indklagede tilbød klager, at hun kunne udtræde med 18 måneders varsel fra den 31. december 2009. Det vil sige man tilbød at tilbagedatere en udtrædelse.

 

4. januar 2011 indsendte klager sagen til Ankenævnet på Energiområdet.

 

Hent afgørelsen her (pdf)

 

Dato for afgørelse:: 22. december 2011

Sagsnummer:: 1920-0301-0269

Sidst opdateret: 22. december 2011

Stempel