Skip navigation

Afslag på refusion bl.a. grundet flere henvendelser til forbruger uden reaktion

Afgørelse

19. september 2016

Regningsklage ▪ Defekt ventil på intern varmeinstallation ▪ Krav om refusion

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremførte krav overfor varmeværket Fjernvarme Fyn ⅍.

Sagsresumé

Sagen vedrører en stor efterregning for varmeforbrug på forbrugerens adresse, ..., 5260 Odense S.

Klagen angår spørgsmålet om refusion for et stort fjernvarmeforbrug, der er forårsaget af en defekt ventil i forbrugerens varmeinstallation.

I februar 2016 modtog forbrugeren en årsopgørelse for varmeforbrug i 2015 med en efterbetaling på 48.835,75 kr., samt aconto for 1. kvartal i 2016 på 17.517,31 kr.

Den 29. februar 2016 fik forbrugeren gennemgået sin varmeinstallation af VVS firmaet Viggo Clemmensen ⅍, hvor en defekt på brugsvandsveksleren blev konstateret og udbedret.

Forbrugeren tog herefter kontakt til værket for at søge om refusion for den merudgift, som fejlen har givet.

Værket meddelte i brev af 9. marts 2016, at der ikke ville blive givet refusion med baggrund i afregningsformen samt det forhold, at forbrugeren tidligere var blevet gjort opmærksom på et unormalt forbrug.

Forbrugeren indbragte efterfølgende sagen for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 19. september 2016

Sagsnummer:: 16/04844

Sidst opdateret: 19. september 2016

Stempel