Skip navigation

Klage over afslag på energisparetilskud - forhåndsgodkendelse

Afgørelse

Udskiftning af naturgasfyr - Klage overafslag på energisparetilskud - Dokumentation

Sagen drejer sig om, hvornår klage skulle have indhentet en forhåndsgodkendelse.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbruger medhold i det fremsatte krav overfor energiselskabet HMN naturgas A/S.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om et tilskudsbeløb på 3.500 kr. i forbindelse med skift til nyt naturgasfyr. Forbrugeren har fået afslag på tilskuddet, og ønsker at klage over selskabets beslutning.

Forbrugeren udskiftede sit gamle gasfyr den 20. juli 2017 og søgte om energisparetilskud den 31. august 2017.

 Selskabet har oplyst, at det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet at man ansøgte om energisparetilskud inden der var indgået en bindende aftale med en vvs-installatør. Derudover skal forbruger også tage to billeder af det gamle fyr i det rum hvor fyret står, og i dette tilfælde er disse billeder ikke taget.

Forbrugeren rettede efterfølgende henvendelse til selskabet for at få tilskuddet udbetalt, men da selskabet afviste at han var berettiget til tilskuddet, indbragte forbrugeren sagen for nævnet.

Læs afgørelsen her