Skip navigation

Klage over afslag på energisparetilskud - billeddokumentaion

Afgørelse

Energisparetilskud - udskiftning af gasfyr - dokumentation

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers billededokumentation er tilstrækkelig

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbruger medhold i det fremsatte krav overfor energiselskabet HMN naturgas A/S.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om et tilskudsbeløb på 3.500 kr. i forbindelse med skift til nyt naturgasfyr. Forbrugeren har fået afslag på tilskuddet, og ønsker at klage over selskabets beslutning.

Forbrugeren udskiftede sit gamle gasfyr den 15. maj 2017.

Selskabet har oplyst, at det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet at man blandet andet har taget to billede af det gamle fyr i det rum hvor fyret står, og der ikke i dette tilfælde er taget disse billeder.

Forbrugeren rettede efterfølgende henvendelse til selskabet for at få tilskuddet udbetalt, men da selskabet afviste at hun var berettiget til tilskuddet, indbragte forbrugeren sagen for nævnet.

Læs afgørelsen her