Skip navigation

Manglende kontrakt med forsyningspligtig gasleverandør

Afgørelse

12. januar 2016

Kompetence ▪ Habilitetsspørgsmål ▪ Kundeforhold ▪ Leverandørskifte ▪ Indsigelse om ikke at have modtaget kontrakt med forsyningspligtig leverandør ▪ Evt. kontrakt fremsendt for sent ▪ Utilstrækkelige kontraktoplysninger - Ikke rimelig og gennemsigtige vilkår.

Afgørelsens konklusion

Forbrugeren NN skal for perioden 28. maj 2014 til 1. maj 2015 stilles som om, hun var kunde hos HMN Gassalg ⅍ til den billigste pris i perioden. 

NGF Nature Energy ⅍ er alene berettiget til den fakturerede pris, hvis gasselskabet kan sandsynliggøre, at forbrugeren ikke i den angivne periode kunne få leveret til en billigere pris. Hvis prisen ville være billigere hos HMN Gassalg ⅍, skal forbrugeren krediteres prisforskellen inden 30 dage fra afgørelsens dato.

Sagsresumé

Sagen vedrører en klage over, at forbrugeren blev tilmeldt forsyningspligtselskabet NGF Nature Energy som forsyningspligtkunde på installationsadressen …, 2820 Gentofte. 

Den 13. maj 2014 gav DONG Energy meddelelse til forbrugeren om, at de havde opsagt aftalen med hende med virkning fra den 28. maj 2014.

Den 14. maj 2014 sendte HMN Naturgas (distributionsselskabet) besked til forbrugeren om, at hendes leverandør havde opsagt hendes gasforsyningsaftale, hvorfor hun ville blive tildelt forsyningspligtselskabet NGF Nature Energy den 29. maj 2014.

Da forbrugeren ikke aktivt valgte en anden gasleverandør, blev forbrugeren forsyningspligtkunde hos NGF Nature Energy den 29. maj 2014.

Den 3. juli 2014 sendte energiselskabet et velkomstbrev samt en kontrakt til forbrugeren.

Den 10. december 2014 sendte energiselskabet en aconto regning til forbrugeren.

Den 20. marts 2015 sendte energiselskabet endnu en aconto regning til forbrugeren.

Forbrugeren oprettede en sag hos ankenævnet den 16. april 2015.

Den 17. juni 2015 sendte energiselskabet en opgørelse til forbrugeren.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 12. januar 2016

Sagsnummer:: 15/04163

Sidst opdateret: 12. januar 2016

Stempel