Skip navigation

Korrekt tildeling af forsyningspligtprodukt

Afgørelse

19. januar 2015

Regningsklage ▪ Korrekt tildeling af forsyningsprodukt ▪ Erstatning ▪ Efterregulering af for meget betalt a conto ▪ Fremtidig regulering af m3 - pris.   

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet giver ikke forbrugeren, SGA, medhold i de fremsatte krav mod selskaberne, NGF Nature Energy Distribution ⅍ og NGF Nature Energy Forsyning ⅍, vedrørende korrekt tildeling af forsyningspligtprodukt, erstatning, samt fremtidig regulering af m3-pris. 

Naturgasselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegebyret ikke returneres til forbrugeren, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt naturgasselskabet har tildelt forbrugeren det korrekte forsyningsprodukt, om forbrugeren er berettiget til eventuel erstatning og efterregulering af for høj m3-pris, samt hvad den fremtidige m3-pris skal være. 

Forbrugeren overtog installationsadressen den 7. juli 2012. Den 18. oktober samme år modtog forbrugeren et velkomstbrev fra naturgasselskabet. Forbrugeren foretog ikke et aktiv valg af gasleverandør, og blev herefter tildelt naturgasselskabets forsyningspligtprodukt.

Den 1. maj 2013 trådte naturgasselskabets nye forsyningspligtbevilling i kraft, og den gamle udløb. I denne forbindelse sendte naturgasselskabet et underretningsbrev til forbrugeren.

I brevet orienterede fik forbrugeren orientering om, at selskabet havde vundet den nye forsyningspligtbevilling. Forbrugeren skulle aktivt vælge det nye forsyningspligtprodukt fra naturgasselskabet, ellers ville han blive sat på et markedsprodukt.

Den 11. april 2014 klagede forbrugeren til naturgasselskabet med krav om tilbagebetaling af for meget betalt a conto beløb, idet m3-prisen var for høj. Det var således forbrugerens opfattelse, at naturgasselskabet burde have overflyttet forbrugeren på det nye forsyningspligtprodukt automatisk, hvilket ville have medført en lavere m3-pris.

Naturgasselskabet fastholdt deres standpunkt om, at forbrugeren ikke skulle flyttes, da han ikke havde foretaget et aktivt valg.

Sagen blev herefter indbragt for Ankenævnet på Energiområdet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 19. januar 2015

Sagsnummer:: 14/05030

Sidst opdateret: 19. januar 2015