Skip navigation

Regningsklage ▪ Krav om efterbetaling ▪ Forældelse

Afgørelse

22. januar 2013

Kompetence i forhold til blandet erhverv og bolig ▪ Nævnet behandlede sagen ▪ Efterbetaling ▪ Fra hvornår beregnes forældelse?

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskaberne, HMN Naturgas I/S & HMN Gassalg A/S, om at få reduktion i det fakturerede gasforbrug.

Sagsresumé 

Sagen angår levering af naturgas til installationsadressen. På ejendommen drives der erhvervsvirksomhed.

På ois.dk er det oplyst, at der er tale om et fritliggende enfamilieshus (parcelhus) med et bygningsareal på 125 m2, udnyttet tagetage på 125 m2, kælderareal på 125 m2, dvs. og et samlet boligareal på 250 m2.

Forbrugeren blev tilmeldt som kunde hos selskabet den 1. februar 2007. I årene frem til 2011 blev forbrugeren faktureret for skønnet forbrug på ca. 25 - 30 m3 idet forbrugeren var registreret hos selskabet som kogekunde [1] og ikke som varmekunde.

Den 10. oktober 2011 sendte selskabet på baggrund af en aflæsning af måleren et brev til forbrugeren med oplysning om en stor forbrugsafvigelse. Den 27. oktober fremsendte selskabet et reguleringskrav på baggrund af det faktiske forbrug.

Forbrugeren anmodede herefter om en betalingsordning, og gjorde samtidig opmærksom på, at han ville indgive klage til ankenævnet. Der blev i den forbindelse underskrevet et frivilligt forlig.

Forbrugeren indbragte efterfølgende sagen til ankenævnet.

[1]En kogekunde anvender alene naturgassen til komfur (husholdningskunder).

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 22. januar 2013

Sagsnummer:: 12/06301

Sidst opdateret: 22. januar 2013

Stempel