Skip navigation

Regningsklage ▪ Størrelsen af faktureret forbrug ▪ Målerkontrol.

Afgørelse

12. november 2010

Sagen drejer sig om størrelsen af et faktureret forbrug samt målerkontrol.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskabet, Naturgas Fyn Distribution A/S, om at få reduktion i det fakturerede naturgasforbrug.

Sagsresumé 

Klagen omhandler et faktureret gasforbrug på 5.172 m3 for 2009 i klagers ejendom, der ifølge BBR har et bebygget areal på 139 m2. Både klager og indklagede var enige om, at forbruget var urealistisk højt. Der blev derfor sendt en gasmontør til adressen for at gennemgå installationen. Montøren fandt ikke fejl på anlægget.

Måleren blev skiftet den 3. marts 2010. Montøren bemærkede, at plomben på måleren var brudt, og bad klager skrive en redegørelse om, hvad det skyldtes. Efter klagers oplysning opfordrede montøren klager til at skrive, at den tidligere ejer eventuelt kan have flyttet måleren ved en ombygning. Indklagede har ikke kommenteret denne opfordring fra montøren, men anfører at de ikke har modtaget anden forklaring end denne.

Måleren blev herefer sendt til kontrol på det DANAK centificerede målerlaboratorium, FORCE Technology i Vejen. Målerundersøgelsen fandt ikke nogen fejl, der kunne være skyld i det høje forbrug.

Undersøgelsen viste dog, at i et måleområde, som måleren normalt sjældent opererer i, viste måleren for lidt. Indklagede har dog set bort fra dette på grund af den sjældne anvendelse.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 12. november 2010

Sagsnummer:: 4/1920-0201-0052

Sidst opdateret: 12. november 2010

Stempel