Skip navigation

Aftalevilkår ▪ Fortolkning af aftalevilkår i serviceaftale

Afgørelse

01. juli 2005

Sagen omhandler fortolkning af aftalevilkår i en serviceaftale, herunder selskabets opkrævning af betaling for arbejdsløn i forbindelse med udskiftning af ekspansionsbeholder.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet giver klageren, NN, medhold i kravet mod indklagede, HNG I/S, om, at han ikke er forpligtet til at betale arbejdslønnen ved udskiftning af defekte trykekspansionsbeholder og udvendig opsætning af en ny.

Sagsresumé 

Sagen angår montering af en ekstern trykekspansionsbeholder på adressen E, 3520 Farum. Klager havde et 3-årigt serviceabonnement hos selskabet, der indebar, at klageren fik hovedeftersyn hvert 3. år. Klager havde hovedeftersyn i december 2004, og klageren opsagde abonnementet med virkning fra den 18. februar 2005.

Ved hovedeftersynet konstaterede montøren, at trykekspansionen var defekt. Servicemontøren præsenterede klageren for to løsningsmodeller og overslag over udgifterne forbundet med udskiftning af trykekspansionsbeholder. Det ene overslag omfattede udskiftning af trykekspansionsbeholderen med en tilsvarende. Det andet overslag omfattede montering af en ekstern trykekspansionsbeholder.

Klager aftalte på stedet at få monteret en ekstern trykekspansionsbeholder, og en arbejdsdato blev aftalt. Efterfølgende blev klageren opkrævet 1.564, 60 kr. inkl. moms for det pågældende arbejde. Klageren har reklameret herover med flere email, og indklagede afviste reklamationen i brev af 15. februar 2005.

Læs hele afgørelsen her (pdf).

Dato for afgørelse:: 01. juli 2005

Sagsnummer:: 1921-0101-0006

Sidst opdateret: 01. juli 2005

Stempel