Skip navigation

Nedgravning af fibernet

Afgørelse

25. februar 2011

Regningsklage ▪ Klage over a conto regningers størrelse ▪ Nedgravning af fibernet.

AFGØRELSE

Ankenævnet kan i det hele ikke give klager, medhold i de fremsatte krav overfor indklagede, SEAS-NVE Net A/S & SEAS-NVE Strømmen A/S.

Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, ligesom klagegebyret
ikke returneres til klager, jf. § 23, stk. 2 i ankenævnets vedtægter.

 

SAGSRESUMÉ

Klager har angivet, at klagen angår beløbet på 28.290,60 kr., som fremgår af acontoregning nr. 1 for perioden 16.12.2009 – 15.03.2010. Det påklagede beløb er et beløb, der skyldes ud over selve acontoregningen, hvis pålydende er 9.483,60 kr. Derudover angår klagen:

· Ustabile acontoregninger
· Nedgravning af fibernet på klagers jord.

Klager har fremsendt kopi af acontoregning nr. 2 for perioden 16.03.2009 – 15.06.2009, acontoregning nr. 3 for perioden 16.06.2009 – 15.09.2009, og den ovennævnte acontoregning nr. 1 for perioden 16.12.2009 – 15.03.2010, som medtaget i.

Klager blev på årsopgørelsen for 2008 som følge af manglende aflæsning af
måleren afregnet på baggrund af et skønnet forbrug. På årsopgørelsen for 2009 blev klager herefter opkrævet på baggrund af det forbrug, der var målt på klagers elmåler. Klagers elmåler er undersøgt ved opsætning af seriemåler, og fundet fejlfri.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 25. februar 2011

Sagsnummer:: 1920-0101-0728

Sidst opdateret: 25. februar 2011

Stempel