Skip navigation

Ansvar for skade på elkabel

Afgørelse

12. november 2010

Erstatning - Kompetence ▪ Ansvar for skade på elkabel i forbindelse med gravearbejde - Omkostninger til reparation af kabel.

AFGØRELSE

Ankenævnet afviser at behandle klagen fra klager, da ankenævnet ikke har den fornødne kompetence til at behandle sagen.

Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag. Klagegebyret returneres, jf. § 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

 

SAGSRESUMÉ

Klagen angår faktura af 30. april 2010 for reparation af strømførende kabel på kr. 13.037,79. Skaden skete i forbindelse med gravearbejde udført af klager for placering af skilt i jord. Klager er uenige i det anvendte antal timer, og om ansvaret for skaden påhviler dem. Klager er blevet informeret om, at sagen for Ankenævnet på Energiområdet alene angår spørgsmålet om placering af ansvar, mens spørgsmålet om det anvendte timeantal henvises til behandling ved Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Klager driver erhverv på adressen indenfor brancherne ”detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser” og ”frisørsaloner”. I forbindelse med opstilling af et skilt foretog klager den 31. marts 2010 noget gravearbejde. I forbindelse hermed ramte klager et nedgravet elkabel, som medførte, at strømmen i hele Tulstrup forsvandt dagen efter den 1. april 2010 ved ca. 9-tiden.

Den 30. april sendte indklagede en faktura på kr. 13.037,79, der var det krav, som indklagede krævede erstattet af klager for beskadigelsen af elkablet. Klager rettede henvendelse til indklagede ved e-post af 21. juni 2010. Klager redegjorde for sagen, og stillede spørgsmål ved deres ansvar i sagen. Ved brev af 17. juli 2010 indbragte klager herefter sagen for ankenævnet.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 12. november 2010

Sagsnummer:: 1920-0101-0763

Sidst opdateret: 12. november 2010

Stempel