Skip navigation

Utrolig høje peakværdier

Afgørelse

08. juli 2010

Regningsklage • Indsigelse mod det opgjorte forbrug - Påstand om målerfejl - Undersøgelse registrerede tre tilfælde af urealistisk høje peakværdier.

AFGØRELSE

Indklagede, Aalborg Forsyning - AKE El-Net & AKE Forsyning A/S v/Forsyningsvirksomhederne,
skal kreditere betalingskravet over for klager, med prisen for 6.000 kWh i den påklagede forbrugsperiode.
Aalborg Forsyning - AKE El-Net & AKE Forsyning NS vI Forsyningsvirksomhederne skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 7.000 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. 

 

SAGSRESUMÉ

Klager er netkunde hos AKE Forsyning AIS og elkunde hos Aalborg Forsyning - AKE Forsyning AIS.
Klagen vedrører målervisninger på elmåleren i klagers fritidshus på adressen. Elmåler Uf. 100115 blev opsat den 16. oktober 2007 og frem til den 10.marts 2009 var der registreret et forbrug på 11.582 kWh.

Den 10. marts 2009 indberettede klager den årlige måleraflæsning via indklagedes servicetelefon. I den forbindelse konstaterede indklagede, at der havde været et større elforbrug end forventet. Den 20. april 2009 modtog klager den årlige opgørelse og nyaconto. Opgørelsen udviste et større forbrug end det, der var pålignet som a conto forbrug, hvilket resulterede i en efterregning på 18.267, 34 kr. for perioden 16. oktober 2007 - 10. marts 2009. Den 29. april 2009 kontaktede klager indklagede, da klager ønskede at få
kontrolleret elmåleren. Den 17. maj 2009 blev måler Uf. 100115 udskiftet med måler Uf. 101629.

Den 3. juni 2009 blev klager orienteret om, at måler nr. 100115 var sendt til kontrol hos målerleverandøren Kamstrup A/S. Den 8. juli 2009 modtog indklagede en servicerapport fra Kamstrup A/S. Rapporten viste, at der i tre tilfælde var registreret urealistisk høje peakværdier på måleren, hvilket skyldtes en defekt i peakregistreringen. Kamstrup AIS vurderede dog ikke, at dette havde nogen betydning for det
registrerede forbrug. Den 26. oktober 2009 ændrede indklagede klagers forventede forbrug fra
8.256 kWh/år til 1.500 kWh/år. Den 4. oktober 20 l O kontaktede klager indklagede og oplyste, at klager ville søge om refusion af det store elforbrug for perioden 16. oktober 2007 - 10. marts 2009.

Den 16. december 2010 afviste indklagede at yde refusion af det elforbrug, der var registreret på måler nr. 100115. Klager blev samtidig orienteret om det forbrug, der var målt på installationsadressen, både på den tidligere måler nr. 100115 og den nye måler nr. 101629.

 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 08. juli 2010

Sagsnummer:: 1920-0101-0830

Sidst opdateret: 08. juli 2010

Stempel