Skip navigation

Reducering af antal af elmålere pga. abonnement pr. måler.

Afgørelse

13. oktober 2009

Klagen omhandler reducering af antallet af elmålere fra 7 til 1 på grund af abonnement pr. måler.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Klagen fra Andelsselskabet afvises, da Ankenævnet på Energiområdet ikke er kompetent til at behandle klagen, jf. § 1, stk. 5, i ankenævnets vedtægter.

 

SAGSRESUMÉ

Sagen angår reducering af antallet af elmålere fra 7 til 1. Klager er et andelsselskab, der udlejer lejligheder til andelsselskabets medlemmer. Tidligere var der 6 lejemål, som i dag er reduceret til 3. 

Ved e-post af 21. september 2008 rettede klager henvendelse til indklagede med ønsket om at få reduceret antallet af målere til en hovedmåler.

 

Indklagede besvarede henvendelsen ved brev af 24. februar 2009. Indklagede henviste til bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme og henviste klager til kommunalbestyrelsen.

 

Ved brev af 1. marts 2009 rettede klager derfor henvendelse til Teknisk Udvalg i kommunen. Der foreligger ikke kopi af svar derfra.  Ved brev af 27. juni 2009 indbragte klager herefter sagen for ankenævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 13. oktober 2009

Sagsnummer:: 1920-0101-0618

Sidst opdateret: 13. oktober 2009

Stempel