Skip navigation

Regning og rykkere fremsendt til forkert adresse - Samme regning foreligger i kopi med to forskellige adresser - Strømafbrydelse var ikke varslet korrekt – Erstatning for ødelagte madvarer blev ikke givet grundet manglende dokumentation.

Afgørelse

12. oktober 2009

Klagen handler om en strømafbrydelse og erstatning som følge heraf. Regning og rykkere blev sendt til den forkerte adresse.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Indklagede, SEAS-NVE Holding A/S, skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 1.528 kr. til klager. Beløbet forrentes fra den 26. december 2008 med 11,60 %, fra den 1. januar 2009 med 10,75 % og fra den 1. juli 2009 med 8,55 %.  

 

SAGSRESUMÉ

Klagen vedrører strømafbrydelse i et sommerhus på installationsadressen …, 4400 Kalundborg.

Klager har boet på … 10 B, Hareskov, 3500 Værløse siden den 15. februar 2002.

 

Klager blev ikke informeret om afbrydelsen, eftersom indklagedes breve ifølge klager blev fremsendt til en forkert adresse. Indklagede afviser dette og fastholder betalingskravet. Indklagede anfører, at klager ifølge CPR-registret, står tilmeldt på adressen.

 

08.11.2008 blev strømforsyningen genetableret på adressen.

 

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 12. oktober 2009

Sagsnummer:: 1920-0101-0568

Sidst opdateret: 12. oktober 2009

Stempel