Skip navigation

Gebyrer for fremsendelse af regninger mv. med brevpost

Afgørelse

09. april 2019

Klage over gebyrer for fremsendelse af regninger mv. med brevpost

Afgørelsens konklusion

Nævnet fandt, at selskabet skulle tilbagebetale brevgebyret på 39 kr. for i alt 4 betalingspåmindelser, der var fremsendt til forbrugeren.

Sagsresumé

Sagen drejede sig om opkrævning af gebyrer ved for sen betaling.

Forbrugeren var kunde hos energiselskabet og betalte sine regninger til selskabet gennem Betalingsservice. Da forbrugeren skiftede bank, flyttede Betalingsserviceaftalen ikke med, hvorefter forbrugerens regninger ikke længere blev betalt. Forbrugeren modtog herefter med post først en faktura, derefter en påmindelse om manglende betaling og efterfølgende 3 rykkerbreve pålagt et rykkergebyr på 100 kr. hver. De 5 breve til forbrugeren var pålagt et brevgebyr på 39 kr. hver.

Efter det sidste rykkerbrev betalte forbrugeren hele det beløb, som selskabet havde opkrævet. Forbrugeren klagede efterfølgende over, at der udover 3 rykkergebyrer i alt var opkrævet 195 kr. i gebyrer for fremsendelse af brevpost. Selskabet henviste til, at gebyrerne fremgik af parternes aftale.

 

Læs hele afgørelsen her

Dato for afgørelse::

Sagsnummer:: 18/18291

Sidst opdateret: 09. april 2019