Skip navigation

Faktura for ekstern elektriker tilkaldt ved strømsvigt

Afgørelse

28. maj 2019

Strømsvigt - Faktura fra ekstern elektriker - Tilstrækkelig orientering om procedure ved strømsvigt

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet gav ikke forbrugeren medhold i det fremsatte krav over for selskabet om, at selskabet skulle betale faktura for den af forbrugeren tilkaldte eksterne elektriker, da forbrugeren ikke havde kontaktet selskabet forud for tilkaldelse af den eksterne elektriker.

Sagsresumé

Sagen drejede sig om en uoverensstemmelse mellem selskabet og forbrugeren om, hvem der skulle betale for en faktura fra en ekstern elektriker, som forbrugeren tilkaldte i forbindelse med et strømsvigt.

Ved en fejl på Radius' anlæg, der medførte mørklægning af 65 pct. af forbrugerens hus, tilkaldte forbrugeren den 31. oktober 2018 en elektriker, da forbrugeren antog, at fejlen måtte skyldes forbrugerens egne elinstallationer. Elektrikeren afklarede dog, at mørklægningen skyldtes et problem i Radius' fordelerboks ved vejen.

Forbrugeren konraktede den 7. november 2018 selskabet og gjorde gældende, at de skulle betale regningen for den tilkaldte elektriker, da fejlen blev fundet i deres anlæg.

Selskabet afviste den 12. november 2018 at betale regningen for den tilkaldte elektriker da selskabet ikke blev kontaktet forud for forbrugerens tilkald af elektriker.

Læs hele afgørelsen her