Skip navigation

Aflæsning af måler ved indflytning

Afgørelse

20. december 2018

Regningsklage – Forbrugertvist – Aflæsning af elmåler ved indflytning

Afgørelsens konklusion

Et flertal af nævnet fandt, at risikoen for ikke at aflæse måleren straks ved indflytning påhvilede den indflyttede forbruger. Nævnet gav således ikke forbrugeren medhold i den fremsatte klage mod selskabet.

 

Sagsresumé

Sagen drejede sig om tilmelding på installationsadressen med en målerstand, som den tidligere ejer havde indgivet.

Forbrugeren overtog lejligheden den 15. august 2017. Den tidligere ejer af lejligheden aflæste den 15. august 2017 måleren til 4.327 kWh.

Forbrugeren modtog den 21. august 2017 en sms fra selskabet, der opfordrede forbrugeren til at aflæse sin måler og indsende målerstanden. Forbrugeren aflæste samme dag målerstanden til 5.356 kWh og indsendte data til selskabet.

Selskabet sendte den 16. januar 2018 en årsopgørelse til forbrugeren for perioden den 15. august 2017 til 12. januar 2018. Opgørelsen afregnede et forbrug på 1.850 kWh. I perioden fra den 15. august 2017 til den 21. august 2017 var der registreret et forbrug på 1.029 kWh.

Forbrugeren klagede over årsopgørelsen telefonisk i januar 2018. Forbrugeren indbragte herefter sagen for nævnet den 5. marts 2018. Forbrugeren har efterfølgende klaget skriftligt til selskabet den 14. marts 2018.

 

Læs hele afgørelsen her

Sidst opdateret: 20. december 2018