Skip navigation

Erstatning for uberettiget forsyningsafbrydelse

Afgørelse

27. maj 2016

Forsyningsafbrydelse ▪ Indsigelse om ikke have modtaget rykkere og lukkevarsel

Afgørelsens konklusion

SEAS-NVE Holding ⅍ skal på vegne af SEAS- NVE Net ⅍ & SEAS-NVE Strømmen ⅍ tilbagebetale åbne- og lukkegebyr på 900 kr. inkl. moms. Ligeledes skal SEAS-NVE Holding ⅍ i erstatning betale 642 kr.

Det samlede løb på 1.542 kr. skal betales til forbrugeren IMS inden 30 dage fra dato med tillæg af renter svarende til 8 % over Nationalbankens udlånsrente fra den 6. oktober 2016 til betaling sker.

SEAS-NVE Holding ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr., der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender opkrævning af beløbet på vegne af ankenævnet.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt energiselskabet har måttet foretage en forsyningsafbrydelse på adressen: …, 4750 Lundby.

Den 8. juni 2015 tog energiselskabet ud og afbrød elforsyningen på installationsadressen.

Forbrugeren var på ferie, da afbrydelsen fandt sted, men kom hjem igen den 12. juni 2015. Forbrugeren fik først kontakt til selskabet den 15. juni 2015. Samme dag betalte hun det skyldige beløb samt alle gebyrer, således at forsyningen blev genåbnet.

Parterne er uenige om, hvorvidt forbrugeren forinden afbrydelsen er blevet varslet herom.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 27. maj 2016

Sagsnummer:: 15/06740

Sidst opdateret: 27. maj 2016

Stempel