Skip navigation

Erhvervsaftale om levering af el omfatter privat bopælsadresse

Afgørelse

27. maj 2016

Telefonsalg ▪ Tvist om indgået aftale vedr. både pizzeria og privat bopæl ▪ Annulleringsgebyr

Afgørelsens konklusion

Elleverandøren, Modstrøm Danmark ⅍, skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale 686,45 kr. inkl. moms til forbrugeren, S, med tillæg af renter svarende til 8 % over Nationalbankens udlånsrente fra den 17. december 2015 til betaling sker.

Modstrøm Danmark ⅍ skal efter § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter betale sagsomkostninger til ankenævnet. Beløbet udgør 8.500 kr. inkl. moms, jf. vedtægtens § 27, stk. 2. Beløbet betales senest 30 dage efter den fakturadato, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om en telefonisk henvendelse med henblik på at indgå en elleveringsaftale for forbrugerens erhvervsadresse, hvor han driver et pizzeria. Under telefonsamtalen om erhvervsaftalen blev der også indgået en selvstændig elleveringsaftale for forbrugerens private adresse.

Parterne er efterfølgende uenige om aftalens gyldighed. Forbrugeren annullerede aftalen, men elleverandøren opkrævede et annulleringsgebyr.

Elleverandøren ringede til forbrugeren den 22. oktober 2015 for at indgå aftale om levering af strøm til en erhvervsadresse. Forbrugerens private adresse indgik også i aftalen under ”erhverv” i følge elleverandøren. Forbrugeren mente ikke, at der blev indgået en aftale, hverken på erhvervsadressen eller hans private adresse.

Den 28. oktober 2015 ringede elleverandøren igen til forbrugeren, denne gang i forbindelse med et kvalitetsopkald. Forbrugeren sendte samme dag en klage til elleverandøren, idet han ikke mente at have indgået en aftale. 

Den 29. oktober 2015 annullerede forbrugeren aftalen. Elleverandøren opkrævede i denne forbindelse et annulleringsgebyr af forbrugeren for aftalens ophævelse. Da der efter elleverandørens opfattelse var indgået en erhvervsaftale, havde forbrugeren ikke en fortrydelsesret.

Sagen blev indbragt for nævnet den 4. november 2015, hvor forbrugeren har klaget over 2 fakturaer for ophævelse af de to leveringsaftaler.

Én faktura pr. 29. oktober 2015 på 2.139,19 kr. vedrørende pizzeriaet. Denne klage er behandlet af nævnet som en selvstændig sag, hvor nævnet afviste nat behandle sagen, da den grundet erhvervsforholdet ikke er omfattet af nævnets kompetence. 

Én faktura af samme dato på 686,45 kr. inkl. moms for bopælsadressen.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 27. maj 2016

Sagsnummer:: 15/10455

Sidst opdateret: 27. maj 2016

Stempel