Skip navigation

Sikkerhedsstillelse beregnet på 3 måneders forbrug

Afgørelse

04. februar 2016

Krav om 3 måneders sikkerhedsstillelse på 6.000 kr. ▪ Uregelmæssigt betalingsmønster og lukkeadvarsler ▪ Betalingsvarsel

Afgørelsens konklusion

Elselskaberne SEAS-NVE Net ⅍ & SEAS-NVE Strømmen ⅍ v/ SEAS-NVE Holding ⅍ kan ikke afkræve forbrugerne CGM og GM en sikkerhedsstillelse på 6.000 kr. som betingelse for fremtidig levering af elektricitet.

SEAS-NVE Holding ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Forbrugeren er tilflyttet installationsadressen … 4520 Svinninge i 2007.

Denne sag vedrører selskabets krav på 6.000 kr. dateret 30. december 2014 med betalingsfrist 2. marts 2015 til forbrugeren som sikkerhed for fremtidig levering af el. Selskabet oplyste samtidig, at manglende betaling ville medføre afbrydelse af elforsyningen.

Selskabet har siden 2009 sendt 18 gebyropkrævninger til forbrugeren.   En del af gebyrerne var forårsaget af for sen indbetaling, andre var kombinerede lukke/inkassovarsler.

Forbrugerens udestående pr. 10. august 2015 var 7.032,65 kr.

Det seneste sagsforløb:

Den 30. december 2014:

Selskabet udsendte brev om sikkerhedsstillelse på 6.100 kr. Sikkerhedskravet kunne ligeledes opkræves som en bankgaranti i stedet for direkte indbetaling.

Den 11. marts 2015:

Selskabet udsendte lukkevarsel.

Den 16. marts 2015:

Forbrugeren kontaktede selskabet pr. telefon og var meget utilfreds med krav om sikkerhed.

Den 16. marts 2015:

Forbrugeren afleverede indsigelse og sendte e-mail til selskabet.

Den 17. marts 2015:

Selskabet besvarede både mail og indsigelse. Selskabet fastholdt kravet.

Den 30. marts 2015:

E-mail blev modtaget og besvaret.

Herefter rettede forbrugeren henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 04. februar 2016

Sagsnummer:: 15/03857

Sidst opdateret: 04. februar 2016

Stempel