Skip navigation

Uanmodet telefonisk henvendelse til frivillig forening

Afgørelse

22. april 2015

Regningsklage ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold ▪ Opsigelsesgebyr for førtidig opsigelse ▪ Erhvervsaftale ▪ Frivillig forening.

Afgørelse

Energiselskabet Natur-Energi A/S skal tilbagebetale 1.500 kr. til foreningen, DEK, i gebyr for førtidig opsigelse af kundeforholdet.

Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 % fra den 19. juli 2014 til tilbagebetaling sker.

Sagsresumé 

Sagen drejer sig om et opsigelsesgebyr, som forbrugeren er blevet pålagt i forbindelse med opsigelse af kundeforholdet.

I august 2013 indgik DEK aftale med Natur-Energi om levering af el. Der var tale om en erhvervsaftale, som trådte i kraft 1. oktober 2013. Af aftalen fremgår, at der er en bindingsperiode frem til 11. august 2014.

Forbrugeren opsagde imidlertid aftalen i februar 2014, og blev herefter mødt med et krav om betaling af 1.500 kr. i gebyr for førtidig opsigelse.

Forbrugeren gjorde indsigelse mod gebyret, og da selskabet fastholdt, blev sagen indbragt for nævnet.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 22. april 2015

Sagsnummer:: 14/05448

Sidst opdateret: 22. april 2015