Skip navigation

Korrekt opsigelse af kundeforhold

Afgørelse

20. februar 2015

Leveringsbetingelser ▪ Fraflytningssag ▪ Hæftelse for forbrug ▪ Korrekt opsigelse af kundeforhold ▪ Nægtelse af kundeophør ▪ Tvangsauktion ▪ Abonnementsbetaling frem til tvangsauktionssalg ▪ Inkasso-, lukke- og åbnegebyrer.

Afgørelse

Forbrugeren, FKP, fritages som elkunde hos energiselskabet SEAS-NVE Strømmen ⅍ på installationsadressen …, 4800 Nykøbing F, fra den 10. oktober 2012.

Over for netselskabet SEAS-NVE Net ⅍ hæfter forbrugeren alene for abonnementet indtil den 3. april 2013, hvor ejendommen blev solgt på tvangsauktion.

Over for SEAS-NVE Holding ⅍ fritages forbrugeren for betaling af gebyrer og andre omkostninger efter den 3. april 2013.

Med sagsomkostninger forholdes således, at den tidligere afgørelse fra 19. januar 2015 ændres, således at energiselskaberne fritages for at betale sagsomkostninger.

Sagsresumé 

Sagen drejer sig om korrekt opsigelse af kundeforhold samt hæftelse for slutopgørelse af elforbrug på adressen: …, 4800 Nykøbing F.

Huset er på 280 m2 og er opdelt i to dele. Den ene del blev tidligere brugt til forbrugerens arkitektvirksomhed, og den anden til privat bolig. Forbrugeren gik på efterløn i 2010, hvorefter arkitektdelen (den del, som klagen omhandler) stod tom.

Forbrugeren kontaktede energiselskabet for at opsige sin leveringsaftale i oktober 2012., bl.a. pr. mail den 10. oktober 2012, hvor han oplyste, at ejendommen stod tom og var sendt på tvangsauktion.

Energiselskabet svarede samme dag og spurgte til afmeldingsdato og hvem, der skulle stå for målerne.

I mail af 22. oktober 2012 har energiselskabet endeligt afvist at frigøre forbrugeren fra kundeforholdet med den begrundelse, at der ikke kan indsættes en ny debitor.

Forbrugeren fraflyttede adressen primo oktober.

Den 30. oktober 2012 blev forsyningen til adressen afbrudt, da forbrugeren ikke havde betalt sin restance.

Forbrugerens ejendom blev solgt på tvangsauktion den 3. april 2013.

Energiselskabet kom i kontakt med den nye ejer den 10. maj 2013, og slutopgørelse blev herefter dannet med ophørsdato den 6. maj 2013.

I mail af 8. juli 2013 henviste forbrugeren til, at han allerede i oktober 2012 havde meddelt, at ejendommen var begæret solgt på tvangsauktion.

Energiselskabet svarede, at forbrugeren ville hæfte som ejer af ejendommen, indtil denne blev afsat til anden side. Det var et krav, at der kan indsættes en anden kunde til at aftage el på adressen.

Den 17. juli 2013 overdrog energiselskabet sagen til et eksternt inkassobureau. Den 9. april behandlede Retten i Nykøbing Falster sagen. 

Sagen blev herefter overdraget til Ankenævnet på Energiområdet.

Læs hele sagen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 20. februar 2015

Sagsnummer:: 14/04895

Sidst opdateret: 20. februar 2015