Skip navigation

Uanmodet telefonisk henvendelse

Afgørelse

02. december 2014

Aftaleindgåelse ▪ Forbruger/Ikke forbruger ▪ Uanmodet telefonisk henvendelse ▪ Ikke accepteret leverandørskift ▪ Opsigelse af løbende aftaleforhold.

Afgørelse

Forbrugeren, HW, kan uden nogen omkostning ophæve elhandelsaftalen med elhandleren, Modstrøm Danmark ⅍.  Forbrugeren fritages således for at betale det fremsatte betalingskrav 519,79 kr. samt eventuelle inddrivelsesomkostninger heraf.

Modstrøm Danmark ⅍ skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon­kur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt elhandleren har oprettet forbrugeren som kunde, uden at forbrugeren selv har tilmeldt sig. 

På forbrugerens adresse er registreret en frivillig forening med et CVR- nummer (… Club). Forbrugeren er registret som kontaktperson for foreningen.

Den 27. maj 2013 blev forbrugeren tilmeldt som kunde hos elhandleren. Elhandleren havde efter telefonsamtale med forbrugeren fremsendt et tilbud om levering af el, som forbrugeren skulle have accepteret via en SMS besked.

Elhandleren fremsendte diverse fakturaer til forbrugeren, som forbrugeren ikke betalte.

Den 2. august 2013 klagede forbrugeren første gang til elhandleren.

Elhandleren overgav restanceinddrivelsen til et inkassofirma den 21. februar 2014. Klageskemaet blev modtaget i nævnet den 14. marts 2014.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 02. december 2014

Sagsnummer:: 14/03605

Sidst opdateret: 02. december 2014