Skip navigation

Korrekt opsigelse af kundeforhold 2014

Afgørelse

23. oktober 2014

Fraflytningssag ▪ Hæftelse for elforbrug ▪ Ikke-indflyttet lejemål ▪ Tilmelding og opsigelse af kundeforhold foretaget af udlejer ▪ Korrekt afmelding af kundeforhold.  

Afgørelse

Ankenævnet giver forbrugeren, PS, medhold i det fremsatte krav mod selskaberne, SEAS-NVE Net ⅍ og SEAS-NVE Strømmen ⅍, vedrørende fritagelse for betaling af det fakturerede elforbrug på adressen: …, 4941 Bandholm.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om udlejers tilmelding og opsigelse af forbrugerens kundeforhold på adressen: …, 4941 Bandholm. 

Den 13. juli 2012 indgik forbrugeren en lejeaftale med udlejningsselskabet Lolland Alm. Boligselskab (herefter udlejer), til overtagelse den 1. oktober 2012. På sidstnævnte dato faldt forbrugeren på trappen til lejemålet under gennemgang af boligen, og blev langtidssygemeldt. Han valgte derfor at opsige lejemålet straks på indflytningsdagen den 1. oktober 2012. Nøglerne blev sendt retur med posten. Boligselskabet bekræftede opsigelsen pr. 4. oktober 2012.

Selskabet sendte forbrugeren et velkomstbrev dateret den 9. oktober 2012 til hans folkeregisteradresse: … i Korsør, hvor forbrugeren på daværende tidspunkt havde haft bopæl siden 1988, og efterfølgende valgte at blive boende. 

Den 21. februar 2013 kom selskabet på inkasso-/lukkebesøg og så, at lejemålet var tomt og at forbrugeren måtte være fraflyttet. 

Selskabet modtog oplysninger fra udlejer om, at der pr. 1. marts 2013 kom en ny lejer på adressen. Forbrugeren blev på denne dato afmeldt som kunde hos selskabet.

Selskabet stævnede forbrugeren den 15. oktober 2013 med krav om betaling af abonnement mv. for perioden fra 1. oktober 2012. Sagen kom for Retten i Næstved den 15. januar 2014.

Retssagen blev af retten ophævet, og sagen blev herefter overdraget til Ankenævnet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 23. oktober 2014

Sagsnummer:: 14/01463

Sidst opdateret: 23. oktober 2014