Skip navigation

Opsigelse af kundeforhold under fængselsophold

Afgørelse

20. november 2013

Regningsklage ▪ Indsigelse mod størrelsen af det fakturerede elforbrug ▪ Kundeforholdet forsøgt afbrudt under fængselsophold ▪ Indsigelse om målerfejl ▪ Nedtagen elmåler bortskaffet.

Afgørelsens konklusion

Forbrugeren, fritages for at betale faktura af 14. marts 2012 på 36.602,48 kr. til Energi Nord ⅍. Ligeledes fritages forbrugeren for at betale påløbne morarenter, rykker- og inkassogebyrer samt eventuelle indenretlige sagsomkostninger.

Sagsresumé

Forbrugeren blev tilmeldt som lejer på adressen X Bindslev den 16. august 2000 og afmeldt som forbruger den 31. oktober 2011 på foranledning af ejendommens ejer.

Forbrugeren har aflæst elmåleren senest i begyndelsen af 2010 og har betalt alle elregningerne indtil marts 2011.

Fra begyndelsen af 2010 afsonede forbrugeren en fængselsstraf. Umiddelbart efter påbegyndelse af afsoningen var der indbrud i lejligheden med omfattende hærværk, som gjorde lejligheden ubeboelig.

I oktober 2010 forsøgte socialrådgiveren at afmelde forbrugeren som kunde under afsoningen, men det afviste netselskabet, når udlejers accept ikke forelå.

Acontoregningen med forfald i juni 2011 blev ikke betalt.

Den 28. juli 2011 blev elforsyningen til lejligheden afbrudt efter reglerne i netbenyttelsesaftalen. Energiselskabet aflæste forbrugerens elmåler til 108.591 kWh. Denne aflæsning blev brugt ved udarbejdelse af slutopgørelsen.

Denne opgørelse udgjorde 36.602,48 kr.

Hent afgørelsen her

Dato for afgørelse:: 20. november 2013

Sagsnummer:: 12/16854

Sidst opdateret: 20. november 2013

Stempel