Skip navigation

Udgifter til service på fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen

Afgørelse

Erstatning for udgifter til VVS arbejde efter lukning af fjernvarme

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav overfor HOFOR A/S.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om udgifter til service på forbrugerens fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen.

I forbindelse med gravearbejde i forbrugerens område, afbrød selskabet den 18. januar 2018 fjernvarmforsyningen.

Efterfølgende oplevede forbrugeren, at hun ikke havde varmt vand og tilkaldte derfor Finlov VVS til et servicebesøg. Her blev det blandt andet konstateret, at der i forbindelse med lukningen havde samlet sig snavs i anlægget.

Forbrugeren henvendte sig herefter til selskabet og gjorde gældende, at selskabet skulle betale regningen, idet det var deres forhold, der var skyld i at anlægget skulle renses.

Selskabet afviste at betale, og henviste til at rensningen er en del af den almindelige service og vedligehold, man som ejer skal afholde.

Sagen blev herefter indbragt for nævnet.

Læs afgørelsen her.