Skip navigation

Vil du klage?

Ankenævnet på Energiområdet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser. På denne side finder du gode råd om, hvordan du skal agere, hvis du har et problem med dit energiselskab.

Gå til Klagevejledning

Hvis du har et problem med dit energiselskab, kan vi muligvis hjælpe dig. Her på siden finder du gode råd til, hvordan du håndterer et problem med dit energiselskab.

Gå til Ønsker du at oprette en klage?

Her kan du se, hvordan du klager, og hvad vi har behov for, at du medsender i forbindelse med indgivelse af din klage til nævnet.

Gå til Klagebehandling

Ankenævnet behandler civilretlige klager mellem private forbrugere og energiselskaber. 

Gå til Betingelser for at kunne oprette en klage

Læs her, hvilke betingelser, der gør sig gældende for at kunne klage.

Gå til Hvordan forløber sagen?

Her kan du se en kort gennemgang af sagsbehandlingen hos Ankenævnet på Energiområdet.

radiator

Klag Online

Gå til den online klageportal her

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

afgørelser

Tur til jylland version 2.0