Skip navigation

Telefonsalg - Erhvervssag

Afgørelse

Kompetence – Erhvervssag ⦁ Aftaleindgåelse ⦁ Telefonsalg

Sagen drejer sig om hvorvidt forbrugeren har indgået en aftale om levering af el til hendes virksomhed via en telefonsamtale med selskabet.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet afviser at behandle klagen, da nævnet ikke er kompetent efter vedtægternes § 2, stk. 6

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt forbrugeren har indgået en aftale om levering af el til hendes virksomhed via en telefonsamtale med selskabet.

Selskabet ringede den 19. oktober 2017 til forbrugeren, for at indgå en aftale om levering af el til hendes erhvervsvirksomhed.

Forbrugeren kontaktede efterfølgende selskabet for at ophæve aftalen. Selskabet oplyste i den forbindelse, at der var tale om en erhvervsaftale med en bindingsperiode på tre år. Hvis forbrugeren ønskede at ophæve aftalen inden de tre år, opkrævede selskabet et gebyr på 3.000 kr.

Sagen blev efterfølgende indbragt for nævnet.

Læs afgørelsen her

Stikkontakt