Skip navigation

Berettigelse til at opkræve fast afgift for to lagerhaller

Afgørelse

19. juli 2019

Påtaleberettigelse i forhold til anlæg, som er opført i henhold til projektbekendtgørelsen

Afgørelsens konklusion

Nævnet vurderer, at forholdet er omfattet af projektbekendtgørelsen, jf. varmeforsyningsloven. Nævnet bemærker, at kommunen er påtaleberettiget i forhold til anlæg, som er opført i henhold til projektbekendtgørelsen. Da kommunen er påtaleberettiget, har nævnet ikke kompetence til at behandle sagen.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt energiselskabet var berettiget til at opkræve fast afgift for to lagerhaller beliggende på forbrugerens ejendom.

Den 3. marts 2015 gav Aalborg Kommune forbrugeren byggetilladelse til opsætning af et halmfyr på ejendommen. Dette erfarede selskabet, og den 13. juli 2015 sendte selskabet et brev forbrugeren, hvoraf det fremgik, at forbrugeren ville blive opkrævet fast afgift, idet der var tilslutningspligt på ejendommen. I brevet blev forbrugeren anmodet om at rette henvendelse til selskabet. Forbrugeren rettede forgæves henvendelse til selskabet kort efter.

I februar 2018 tilsluttede forbrugeren halmfyret på ejendommen.

Da sagens parter ikke kunne nå til enighed om, hvorvidt selskabet var berettiget til at opkræve fast afgift for de to lagerhaller, blev sagen den 7. september 2018 indbragt for nævnet.

Læs afgørelsen her.

 

Sidst opdateret: 19. juli 2019