Afgørelse

Nummer
22/08496

Abonnement til opladning af elbil – Nævnet havde ikke kompetence

Sagen drejede sig om, at forbrugeren og selskabet indgik aftale om installation af ladeboks og et dertilhørende abonnement til brug for opladning af forbrugerens elbil. Ladeabonnementet kostede 659 kr. om måneden, men selskabet indførte sidenhen et pristillæg kaldet ”energitillæg”, og sagen drejede sig herefter om, hvorvidt selskabet havde ret til at indføre pristillægget.

Afgørelse

Nævnet behandler forbrugerklager om køb og levering af el, jf. § 2, stk. 1, i nævnets vedtægter.

På baggrund af sagens oplysninger, var det nævnets opfattelse, at selskabet ikke solgte eller leverede el til forbrugere i forbindelse med aftaler om opladningsabonnement, idet elleveringen blev foretaget af elleverandøren til husstanden.

Da selskabet ikke solgte eller leverede el til forbrugeren i forbindelse med aftalen om opladningsabonnement, var der ikke tale om en forbrugerklage vedrørende køb og levering af el i overensstemmelse med § 2, stk. 1, i nævnets vedtægter.

Nævnet afviste derfor at behandle klagen, da nævnet ikke havde kompetence hertil.

Sagsresumé

I forbindelse med at forbrugeren købte en ny bil i august 2020, indgik forbrugeren samtidig en aftale med selskabet om installation af ladeboks med et dertilhørende ladeabonnement, som kostede 659 kr. pr. måned.

Ved e-mail af 20. april 2022 til forbrugeren oplyste selskabet, at det var nødt til at indføre et midlertidigt energitillæg på 345 kr. pr. måned. Selskabet oplyste endvidere, at energitillægget ville blive opkrævet i fakturaen for juni (2022), hvis forbrugeren ikke foretog sig noget, men at forbrugeren også kunne opsige sit abonnement inden ikrafttrædelsen den 1. juni (2022), også selvom forbrugeren var inden for bindingsperioden.

Ved e-mail af 12. august 2022 til selskabet klagede forbrugeren over selskabets opkrævning af energitillægget på 345 kr. pr. måned.

Da parterne ikke kunne blive enige klagede forbrugeren den 21. september 2022 til nævnet.

Læs hele afgørelsen 22/08496.