Skip navigation

Telefonsalg - Forbruger mistede kravet pga. passivitet

Afgørelse

Internetkonkurrence • Spørgsmål om anmodet eller uanmodet telefonhenvendelse • Aftaleindgåelse • Hæftelse

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren, medhold i det fremsatte krav overfor energiselskabet NRGi Elsalg ⅍.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal ikke tilbagebetales til forbrugeren, jf. § 26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indgået en gyldig aftale om levering af el på leveringsadressen.

I slutningen af december 2015/starten af januar 2016 rettede energiselskabet telefonisk henvendelse til forbrugeren. Ifølge selskabet blev der indgået en aftale om levering af el. Den 8. januar 2016 blev der sendt en ordrebekræftelse til forbrugerens mail, som efterfølgende blev bekræftet telefonisk.

Ifølge forbrugeren blev der ikke indgået nogen aftale om levering af el.

Den 15. september 2016 sendte selskabet en regning for forbrug i perioden 1. februar 2016 til 30. november 2016. Herefter rettede forbrugeren henvendelse til selskabet og klagede over regningen og gjorde gældende, at han ikke var kunde hos dem. 

Da parterne ikke kunne nå til enighed, blev sagen indbragt for nævnet.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 13. februar 2017

Sagsnummer:: 16/11163