Skip navigation

Strømsvigt

Afgørelse

Delvis strømsvigt • Erstatning for udgifter til fejlsøgning • Faktura fra ekstern elektriker

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav mod selskabet, Radius Elnet ⅍, om erstatning for udgifter til elektriker.

Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, jf. § 27, stk. 1, i ankenævnets vedtægter.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms skal ikke tilbagebetales til forbrugeren, jf. § 26, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om en elektrikerregning i forbindelse med strømsvigt på forbrugerens adresse 2605 Brøndby.

Den 2. marts 2017 opdagede forbrugeren, at huset var delvist mørkelagt.

Derfor tilkaldte forbrugeren en elektriker, som foretog en fejlsøgning, herunder en gennemgang af el-tavle mv. Det blev konstateret, at der var en defekt på hovedkablet/stikledningen.

Forbrugeren kontaktede herefter selskabet, for at få dækket de ekstraomkostninger, som han havde haft i forbindelse med elektrikerens besøg.

Radius oplyste, at de ikke ville godtgøre regningen idet forbrugeren havde kontaktet og rekvireret elektrikeren, før han havde kontaktet dem.

Sagen blev herefter indbragt for nævnet.

Ankenævnet har tidligere afgjort lignende sager. Læs sagerne her:

17/06661 (pdf)

17/01763 (pdf)

16/11716 (pdf)

Dato for afgørelse:: 13. september 2017

Sagsnummer:: 17/06661

eltårn